trénink o prázdninách

Ani o prázdninách 3.2. nezahálíme a sejdeme se normálně na tréninku v 15hod.

Ota